ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-2792  زبان  کاغذی  سید‌علیرضا طاهری یزدی   فارسی  عمومی    10 اردیبهشت 1395 
2 pb-6796  پیک توانا  کاغذی  محمد رضا هادی پور  فارسی  عمومی  www.irantavana.com  31 خرداد 1395 
3 pb-6802  توانیاب  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  31 خرداد 1395 
4 pb-6807  توان نامه  کاغذی  علی نوری  فارسی  عمومی  www.handicapcenter.com  31 خرداد 1395 
5 pb-7064  تعلیم و تربیت استثنایی  کاغذی  مجید قدمی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
6 pb-7065  کودکان استثنایی  کاغذی  مجید قدمی  فارسی  عمومی  www.rie.ir  1 تیر 1395 
7 pb-7066  ایران سپید (روزنامه بریل)  کاغذی  سهیل معینی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
8 pb-7067  شکست سکوت  کاغذی  مهندس محمد سعیدی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
9 pb-7068  آوای نگاه  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی  www.isdpf.ir  1 تیر 1395 
10 pb-7069  رفتار حرکتی  کاغذی  دکتر رضا قراخانلو  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
11 pb-7070  بشری  کاغذی  نسرین اطیابی  فارسی  عمومی  www.kamna.ir  1 تیر 1395 
12 pb-7071  سپیدنامه وصال  کاغذی  موسسه نابینایان وصال بنیاد توانگران کارآفرین نور  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
13 pb-7072  شنوایی شناسی  کاغذی  مهین صدایی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
14 pb-7073  آوای رسا  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
15 pb-7074  کاوشگر  کاغذی  دکتر مریم کارگرراضی  فارسی  عمومی  yahoo.com  1 تیر 1395 
16 pb-7075  نیلوفرانه  کاغذی  مهندس محمدرضا سعیدی  فارسی  عمومی  www.citrowcid.org  1 تیر 1395 
17 pb-7076  احیاء  کاغذی  تهمینه یگانه  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
18 pb-7078  بچه‌های آسمان  کاغذی  طیبه صفری  فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  1 تیر 1395 
19 pb-7079  انجمن کوچولوهای ایرانی  کاغذی  حمید ابراهیمی  فارسی  عمومی  www.kocholoha.org  1 تیر 1395 
20 pb-7080  نسیم بهشت  کاغذی  بنفشه خاموشیان  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 

صفحه 1 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 1, پايان 20