کد pb-7069  
عنوان رفتار حرکتی  
مدیر مسئول دکتر رضا قراخانلو  
سردبیر مهدی نمازی زاده  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی مشهد، وکیل آباد 54، نبش بلوار لادن، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی  
تلفن 05115028840  
پست الکترونیکی Journal@ssrc.ac.ir  
توضیحات فصلنامه  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395