کد pb-7067  
عنوان شکست سکوت  
مدیر مسئول مهندس محمد سعیدی  
سردبیر مسعود فیروزی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی مشهد، خیابان عارف، روبروی عارف 15، پ 45  
تلفن 88431440  
فکس 8449577  
پست الکترونیکی Shekast_e_sokoot2004@yahoo.com  
توضیحات فصلنامه
دفتر کانون ناشنوایان خراسان رضوی: مشهد، بلوار وکیل آباد؛ بلوار دانش‌آموز؛ دانش‌آموز 2؛ پ9
تلفکس: 6053268
نشانی دفتر تهران: خ ستارخان، ابتدای پاریس، شماره 3، واحد 9
تلفن: 6915285
 
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395