ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
2 pb-21526  آوای اتیسم  کاغذی  یوسف شفقتی  فارسی  داخلی  www.irautism.org  1 مهر 1397 
3 pb-29084  آوای اتیسم شماره 5  کاغذی ، الکترونیک  یوسف شفقتی     عمومی  www.irautism.org  29 اردیبهشت 1399 
4 pb-29081  آوای اتیسم شماره 8  کاغذی  یوسف شفقتی   فارسی  داخلی  www.irautism.org  29 اردیبهشت 1399 
5 pb-23327  آوای خاموشان شماره 1  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  24 دی 1397 
6 pb-36662  آوای خاموشان شماره 2  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  7 مرداد 1399 
7 pb-23804  آوای خاموشان شماره 3  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  17 تیر 1398 
8 pb-7073  آوای رسا  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
9 pb-23270  آوای رسا شماره 88  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    18 دی 1397 
10 pb-23271  آوای رسا شماره 90  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    19 دی 1397 
11 pb-23311  آوای رسا شماره 94  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    23 دی 1397 
12 pb-7068  آوای نگاه  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی  www.isdpf.ir  1 تیر 1395 
13 pb-7076  احیاء  کاغذی  تهمینه یگانه  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
14 pb-7081  افق اندیشه  کاغذی  شیدا شهیدی  فارسی  عمومی  www.incd.ir  1 تیر 1395 
15 pb-22574  امید روشندلان (هفته نامه)  کاغذی  جلیل نصیری مقدم  فارسی  عمومی    29 آبان 1397 
16 pb-7079  انجمن کوچولوهای ایرانی  کاغذی  حمید ابراهیمی  فارسی  عمومی  www.kocholoha.org  1 تیر 1395 
17 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
18 pb-7066  ایران سپید (روزنامه بریل)  کاغذی  سهیل معینی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
19 pb-7070  بشری  کاغذی  نسرین اطیابی  فارسی  عمومی  www.kamna.ir  1 تیر 1395 
20 pb-7078  بچه‌های آسمان  کاغذی  طیبه صفری  فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  1 تیر 1395 

صفحه 1 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 1, پايان 20