کد pb-7073  
عنوان آوای رسا  
مدیر مسئول جلیل باقری نیک  
گروه تحریریه سمانه ملازینلی  
گروه تحریریه عالیه سلطانی  
گروه تحریریه عاطفه ابراهیمی  
گروه تحریریه مریم دره شیری  
گروه تحریریه مهتاب دره شیری  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز جامعه معلولین یزد  
وابسته به جامعه معلولین یزد  
گرايش عمومی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی یزد، خ شهید رجایی (ایرانشهر)، ک پاپلی، پ57  
تلفن 6270273  
فکس 6270274  
پست الکترونیکی Peyk1389@ydhoo.com  
توضیحات ماهنامه فرهنگی اجتماعی  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر