کد pb-7078  
عنوان بچه‌های آسمان  
مدیر مسئول طیبه صفری  
سردبیر طیبه صفری  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی اصفهان - میدان جمهوری - ابتدای خیابان امام خمینی - کوچه شاهین مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتیسم  
تلفن 03133373747  
وب سایت www.iranautism.ir  
پست الکترونیکی autism.esf.mag@gmail.com  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395