کد pb-7074  
عنوان کاوشگر  
مدیر مسئول دکتر مریم کارگرراضی  
سردبیر دکتر مریم کارگرراضی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران - خیابان مطهری - خیابان مفتح – کوچه مرزبان نامه – پلاک27 – طبقه چهارم  
تلفن 88811904-5  
وب سایت yahoo.com  
پست الکترونیکی info@kavoshgaroptic.com  
توضیحات ماهنامه  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395