کد pb-7066  
عنوان ایران سپید (روزنامه بریل)  
مدیر مسئول سهیل معینی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران، خ خرمشهر، پ 208، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران  
فکس 8411179  
توضیحات چاپ: فقط به صورت بریل
پیامک: 30004550400  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395