کد pb-6807  
عنوان توان نامه  
مدیر مسئول علی نوری  
سردبیر محمد نوری  
گروه تحریریه اباذر نصر اصفهانی  
گروه تحریریه منصوره ضیایی فر  
گروه تحریریه سعید محمدیاری  
گروه تحریریه اعظم قاسمی  
گروه تحریریه حسین عبدالملکی  
گروه تحریریه حسن طاهری  
گروه تحریریه زهرا خان اف  
گروه تحریریه رقیه بابایی  
گروه تحریریه پریسا عالم زاده  
گروه تحریریه سید حسن حسینی  
گروه تحریریه بهرام ترکاشوند  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز موسسه معلولین فرهیخته  
وابسته به دفتر فرهنگ معلولین قم  
گرايش مطالعاتی و اطلاع رسانی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه 11، پلاک 4  
تلفن 025-32913452  
فکس 025-32913552  
وب سایت www.handicapcenter.com  
پست الکترونیکی info@handicapcenter.com  
توضیحات فصلنامه  
تاریخ ثبت در بانک 31 خرداد 1395  
فایل پیوست
تصویر