ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-2792  زبان  کاغذی  سید‌علیرضا طاهری یزدی   فارسی  عمومی    10 اردیبهشت 1395 
2 pb-7064  تعلیم و تربیت استثنایی  کاغذی  مجید قدمی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
3 pb-7066  ایران سپید (روزنامه بریل)  کاغذی  سهیل معینی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
4 pb-7067  شکست سکوت  کاغذی  مهندس محمد سعیدی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
5 pb-7069  رفتار حرکتی  کاغذی  دکتر رضا قراخانلو  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
6 pb-7071  سپیدنامه وصال  کاغذی  موسسه نابینایان وصال بنیاد توانگران کارآفرین نور  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
7 pb-7072  شنوایی شناسی  کاغذی  مهین صدایی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
8 pb-7073  آوای رسا  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
9 pb-7076  احیاء  کاغذی  تهمینه یگانه  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
10 pb-7080  نسیم بهشت  کاغذی  بنفشه خاموشیان  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
11 pb-7083  پیک معلولین  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
12 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
13 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
14 pb-11285  روزنامه ایران- صفحه توانش  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    1 آذر 1395 
15 pb-16786  حریم امام  کاغذی  علی جوادی راد  فارسی  عمومی    20 شهریور 1396 
16 pb-22570  پیک ناشنوا (سال اول، شماره 1)  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی    28 آبان 1397 
17 pb-22218  فصلنامه انجمن مهندسی توانبخشی  کاغذی  علیرضا محمد شیرازی  فارسی  عمومی    6 آبان 1397 
18 pb-22574  امید روشندلان (هفته نامه)  کاغذی  جلیل نصیری مقدم  فارسی  عمومی    29 آبان 1397 
19 pb-22955  رایحه 131 - ویژه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
20 pb-22956  پیام ام اس  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 

صفحه 1 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 1, پايان 20