کد pb-2792  
عنوان زبان  
مدیر مسئول سید‌علیرضا طاهری یزدی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 10 اردیبهشت 1395