کد pb-7080  
عنوان نسیم بهشت  
مدیر مسئول بنفشه خاموشیان  
سردبیر دکتر رضا اسماعیلی  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی اصفهان، خ ابوذر، ک شهید شیرزادی، بن بست طاهری، پ16  
تلفن 03112342212  
پست الکترونیکی a-k-behesh@yahoo.com  
توضیحات گاهنامه  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395