کد pb-6802  
عنوان توان یاب  
مدیر مسئول قاسم صالح خو  
سردبیر مریم رسولیان  
گروه تحریریه هاله باستانی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
وابسته به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
گرايش فرهنگی، توانبخشی، اجتماعی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران، شهرک غرب (قدس)، فاز 2، خ هرمزان، خ پیروزان جنوبی، پ 74  
تلفن 021-88082266  
فکس 021-88076326  
وب سایت www.raad-charity.org  
پست الکترونیکی info@raad-charity.org  
توضیحات فصلنامه
شورای سیاستگذاری: عبدالله توسلی، صدیقه اکبری، محمد کمالی، نرگس شفارودی، مجید میرخانی، مجتبی کامیاب، لیلا انگوتی، محمدرضا دشتی، منصوره پناهی  
تاریخ ثبت در بانک 31 خرداد 1395  
فایل پیوست
تصویر