ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-7082  پیک نشاط، خبرنامه طرح ورزش موسسه توانبخشی ولیعصر (عج)  کاغذی    فارسی  عمومی  www.vrf.ir  1 تیر 1395 
2 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
3 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
4 pb-11285  روزنامه ایران- صفحه توانش  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    1 آذر 1395 
5 pb-22955  رایحه 131 - ویژه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
6 pb-22956  پیام ام اس  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
7 pb-23314  بچه‌های آسمان شماره 2  کاغذی    فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  23 دی 1397 
8 pb-23414  پیام ناشنوا  کاغذی    فارسی  داخلی    30 دی 1397 
9 pb-23917  نشریه معلولیت بینایی  کاغذی    فارسی  عمومی    25 تیر 1398 
10 pb-24022  همسایه، شماره 9  کاغذی    فارسی  عمومی    1 مرداد 1398 
11 pb-22954  توان یاب شماره 69  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.tavanyab.ir  11 دی 1397 
12 pb-7079  انجمن کوچولوهای ایرانی  کاغذی  حمید ابراهیمی  فارسی  عمومی  www.kocholoha.org  1 تیر 1395 
13 pb-7086  تلاش سبز  کاغذی  غلامرضا احمدی  فارسی  عمومی  www.radkaraj.com  1 تیر 1395 
14 pb-23517  ماهنامه کهریزک  کاغذی  حسن احمدی  فارسی  عمومی    9 بهمن 1397 
15 pb-7070  بشری  کاغذی  نسرین اطیابی  فارسی  عمومی  www.kamna.ir  1 تیر 1395 
16 pb-7068  آوای نگاه  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی  www.isdpf.ir  1 تیر 1395 
17 pb-22570  پیک ناشنوا (سال اول، شماره 1)  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی    28 آبان 1397 
18 pb-23270  آوای رسا شماره 88  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    18 دی 1397 
19 pb-23271  آوای رسا شماره 90  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    19 دی 1397 
20 pb-23311  آوای رسا شماره 94  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    23 دی 1397 

صفحه 1 از 3, نمايش 20 رکورد از 58 رکورد, شروع 1, پايان 20