ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-7082  پیک نشاط، خبرنامه طرح ورزش موسسه توانبخشی ولیعصر (عج)  کاغذی    فارسی  عمومی  www.vrf.ir  1 تیر 1395 
2 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
3 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
4 pb-11285  روزنامه ایران- صفحه توانش  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    1 آذر 1395 
5 pb-22955  رایحه 131 - ویژه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
6 pb-22956  پیام ام اس  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
7 pb-23314  بچه‌های آسمان شماره 2  کاغذی    فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  23 دی 1397 
8 pb-23414  پیام ناشنوا  کاغذی    فارسی  داخلی    30 دی 1397 
9 pb-23917  نشریه معلولیت بینایی  کاغذی    فارسی  عمومی    25 تیر 1398 
10 pb-24022  همسایه، شماره 9  کاغذی    فارسی  عمومی    1 مرداد 1398 
11 pb-36508  توان شهر  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    5 مرداد 1399 
12 pb-44079  سپیدنامه وصال  کاغذی    فارسی  عمومی    30 آذر 1399 
13 pb-22954  توان یاب شماره 69  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.tavanyab.ir  11 دی 1397 
14 pb-46303  توان یاب شماره 58  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  23 تیر 1400 
15 pb-46304  توان یاب شماره 62  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  23 تیر 1400 
16 pb-7079  انجمن کوچولوهای ایرانی  کاغذی  حمید ابراهیمی  فارسی  عمومی  www.kocholoha.org  1 تیر 1395 
17 pb-7086  تلاش سبز  کاغذی  غلامرضا احمدی  فارسی  عمومی  www.radkaraj.com  1 تیر 1395 
18 pb-23517  ماهنامه کهریزک  کاغذی  حسن احمدی  فارسی  عمومی    9 بهمن 1397 
19 pb-27250  تلاش سبز شماره 1   کاغذی ، الکترونیک  غلامرضا احمدی بیدا خویدی  فارسی  عمومی    13 اردیبهشت 1399 
20 pb-27253  تلاش سبز شماره 3  کاغذی ، الکترونیک  غلامرضا احمدی بیدا خویدی  فارسی  عمومی    13 اردیبهشت 1399 

صفحه 1 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 1, پايان 20