کد pb-7065  
عنوان کودکان استثنایی  
مدیر مسئول مجید قدمی  
سردبیر داریوش فرهود  
نوع کاغذی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان سپند غربی، پلاک 26، طبقه سوم، پژوهشکده کودکان استثنائی  
شماره همراه 02188804568  
وب سایت www.rie.ir  
پست الکترونیکی recj@rie.ir  
توضیحات فصلنامه  
تاریخ ثبت در بانک 1 تیر 1395