کد pb-22676  
عنوان اندیشه سپید  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران  
توضیحات نخستین نشریه اطلاع‌رسانی ویژه کتابخانه‌های نابینایان
دوره جدید انتشار نشریه “اندیشه سپید” نخستین نشریه اطلاع‌رسانی ویژه کتابخانه‌های نابینایان آغاز شد.
نخستین نشریه اطلاع رسانی بخش نابینایان و معلولین کتابخانه‌های کشور فعالیت می‌کند، در هر شماره به ارائه آخرین اخبار مرتبط با این گروه در رسانه های مختلف و فهرست مقالات مرتبط با نابینایان در نشریات کشور می پردازد. ارائه فهرست کتاب‌های گویا و بریل بخش نابینایان و معلولین کتابخانه های کشور از دیگر مطالب این نشریه است. “اندیشه سپید” که نسخه گویای آن در بخش نابینایان سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود است، توسط مدیریت گروه ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آماده و منتشر می‌شود. از این نشریه که در دوره جدید به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد تا به حال 44 شماره در طول 11 سال منتشر شده است.

“اندیشه سپید” نشریه ای برای روشندلان
این نشریه نخستین فصلنامه اطلاع رسانی ویژه کتابخانه های نابینایان کشور است.
در شماره پاییز و زمستان1387 فهرستی از کتابهای جدید آماده سازی شده برای نابینایان و کم بینایان در کتابخانه های حسینیه ارشاد ، مرکز رودکی ، موسسه استثنایی عصای سفید و مجتمع شهدای هفتم تیر اصفهان ارائه شده است .
همچنین بخش اخبار و رویدادهای این فصلنامه نیز که به ارائه آخرین اخبار مرتبط با نابینایان و معلولین کشور می پردازد ، بیش از 70 خبر مرتبط با این گروه را از رسانه های مختلف داخلی برای اطلاع نابینایان و کم بینایان کشور گردآوری کرده است .
“اندیشه سپید” که نسخه گویای آن نیز در بخش نابینایان پایگاه اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود است، توسط مدیریت گروه ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آماده و منتشر می شود.

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

----------------
1388
خبرگزاری میراث فرهنگی_ گروه میراث فرهنگی_ چهل و هفتمین شماره نشریه "اندیشه سپید" نخستین فصلنامه اطلاع رسانی ویژه کتابخانه های نابینایان کشور منتشر شد .
شماره تابستان این نشریه که به ارائه آخرین اخبار مرتبط با بخش نابینایان و معلولان کتابخانه های مختلف کشور می پردازد در 14 صفحه منتشر شده است .
ارائه فهرست کتاب‌های گویا و بریل بخش نابینایان و معلولین کتابخانه‌های مختلف ،اطلاع رسانی اخبار و رویداد های مرتبط با معلولان در نشریات کشور از مطالب این نشریه است که قرار است آرشیو شنیداری شماره های قبلی آن نیز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گیرد .
"اندیشه سپید" که نسخه گویای آن نیز در بخش نابینایان پایگاه اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی موجود است، توسط مدیریت گروه ویژه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آماده و منتشر می‌شود .
از این نشریه تا بحال 47 شماره در طول دوازده سال منتشر شده است.
http://www.ibna.ir/

 
تاریخ ثبت در بانک 6 آذر 1397