کد pb-23271  
عنوان آوای رسا شماره 90  
مدیر مسئول جلیل باقری اتابک  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز جامعه معلولین یزد  
گرايش فرهنگی اجتماعی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی یزد، خیابان رجایی (ایرانشهر)، کوچه پاپلی، پ57، جامعه معلولین یزد  
تلفن 36270273  
پست الکترونیکی maloolin_swo@yahoo.com  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
توضیحات شماره 90 این ماهنامه در اسفندماه 1396 منتشر گردید.  
تاریخ ثبت در بانک 19 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر
 
تصویر
 
تصویر