کد pb-23327  
عنوان آوای خاموشان شماره 1  
مدیر مسئول خلیل رحیمی  
سردبیر سما زمانی  
گروه تحریریه بتول قربانی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی اصفهان  
شماره همراه 09130316336  
وب سایت www.isfadeaf.com  
پست الکترونیکی infadeaf@gmail.com  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
Archive این شماره شامل مطالب زیر است:
یادداشت سردبیر، ص4
مروری بر شکل‌گیری انجمن خانواده، ص5
خلاصه گزارش فعالیت‌های انجمن خانواده ناشنوایان در سال 96، ص6
نگاهی بر تأسیس باشگاه خبری معلولین، ص13
شورای هماهنگی انجمن‌های خانواده ناشنوایان، ص14
انجمن ناشنوایان شهرستان مبارکه تشکیل شد، ص15
سامانه پیامک پلیس 110، ص16
حس شنوایی، ص17
مصاحبه با شاعر ناشنوا، ص19
نادیده گرفته شدن حق ناشنوایان در لایجه حمایت از معلولین، ص21
شعری از اسلام یزدانی (خاموش)، ص22
مصاحبه شادروان حسین گلبیدی، ص23
داستان سیب، ص29
شعری از مینوش احمدی، ص30
عشق واقعی تاریخ مصرف ندارد، ص31
مدال آوران ناشنوایان استان اصفهان، ص32
آشنایی با جامعه ناشنوایان، ص35
جدول سودوکو، ص36
آیا می‌دانستید، ص36
زبان اشاره، ص37
کاریکاتور، ص38

تلگرام: @isfadeaf  
تاریخ ثبت در بانک 24 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر