کد pb-21526  
عنوان آوای اتیسم  
مدیر مسئول یوسف شفقتی  
سردبیر سینا توکلی  
گروه تحریریه کیانا تقی‌خان  
گروه تحریریه مریم السادات مجتبوی  
گروه تحریریه پریسا شمشیر ی پور  
گروه تحریریه جواد صدیقی  
گروه تحریریه فاطمه نادری  
گروه تحریریه حسین قلیچ خانی  
گروه تحریریه ریحانه عبادی  
گروه تحریریه سوگند احمدی  
گروه تحریریه سینا توکلی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز انجمن خیریه اتیسم ایران  
وابسته به انجمن خیریه اتیسم ایران  
گرايش عمومی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار داخلی  
نشانی تهران ، اتوبان ستاری جنوب، بعد از پل همت ، لاله شرقی ، مجاهد کبیر جنوب، بنفشه 14 ، پلاک 1  
تلفن 44614820  
وب سایت www.irautism.org  
پست الکترونیکی info@irautism.org  
محل نگهداری سایت فصلنامه (www.irautism.org)  
توضیحات در سایت انجمن اوتیسم ایران، تا شماره 8 موجود است و خبری از انتشار شماره های بعدی نیست.  
تاریخ ثبت در بانک 1 مهر 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر
 
تصویر