کد pb-23314  
عنوان بچه‌های آسمان شماره 2  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان  
وابسته به مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی اصفهان - میدان جمهوری - ابتدای خیابان امام خمینی - کوچه شاهین مرکز آموزش و توان بخشی کودکان اوتیسم  
تلفن 03133373747  
وب سایت www.iranautism.ir  
پست الکترونیکی Autism_iran@yahoo.com  
توضیحات بچه‌های آسمان
سال اول، شماره2، پاییز 1390
فصلنامه علمی کودکان اوتیسم وابسته به مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان، دومین شماره مجله بچه‌های آسمان را با مطالب زیر منتشر کرده است:
ـ اخبار اوتیسم شامل این عناوین است:
ساخت ربات برای کمک به کودکان اوتیستیک
پسر بودن فرزند دوم مبتلا به اوتیسم
احتمال مبتلا شدن کودکان کم وزن
اسباب‌بازی برای کودکان اوتیسمی
ـ اوتیسم و تشخیص‌های افتراقی، طیبه صفری
ـ بازی درمانی، منصوره همتیان
ـ داستان‌های اجتماعی، زهرا خلیلی
ـ پای صحبت یک مربی اوتیسم، زهرا عبدلی
ـ نابغه‌ای متفاوت (درباره تمپل گراندین پژوهشگر و حامی اوتیسم)
ـ یک سفر آفتابی با مرد بارانی (درباره فیلم مرد بارانی درباره یک فرد اوتیسمی)، سالار رفیعیان
ـ دست نوشته سپهر 16 ساله دارای اوتیسم
صاحب امتیاز این مجله مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان و مدیر مسئول و سردبیر آن طیبه صفری است. هیئت تحریریه: زهرا خلیلی، سالار رفیعیان، آرزو رضایی، رسول زکیان، حمیدرضا عرب و منصوره همتیان.
آدرس الکترونیکی: Autism_iran@yahoo.com
www.iranautism.ir
autism.esf.mag@gmail.com
031-33373747
 
تاریخ ثبت در بانک 23 دی 1397