کد pb-23414  
عنوان پیام ناشنوا  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز کانون ناشنوایان ایران  
وابسته به کانون ناشنوایان ایران  
زبان فارسی  
دامنه انتشار داخلی  
نشانی تهران  
توضیحات پیام ناشنوا
نشریات به دلیل اینکه آخرین اطلاعات و اخبار و دیدگاه‌ها را منعکس می‌کنند، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار می‌باشند. معلولان ایران نشریات جامع کمتر داشته‌اند؛ ولی در دوره‌هایی نشریاتی منتشر کرده‌اند که گویای رخدادهای یک دوره خاص است. کانون ناشنوایان ایران در هر دوره نشریه‌ای منتشر کرده که قابل توجه و برای پژوهشگران منبع سودمندی است. یکی از این نشریات پیام ناشنوا است. اکنون پیام ناشنوا، سال سوم، بهار 1374 را معرفی می‌کنم. این نشریه مربوط به 23 سال قبل و گویای حال و هوای آن دوره ناشنوایان می‌باشد.
ناشنوایان هنرمند جشنواره‌ای از آثار هنری خودشان داشته‌اند و گزارش این جشنواره با عنوان پژواک سکوت در ابتدای این نشریه آمده است. این گزارش شامل نکات و ظرافت‌های مهمی است. تصاویر آن دوره با تصاویر کنونی مسئولین قابل تأمل است.
پس از آن گزارشی از شرکت ناشنوایان در کنکور و قبولی آنان در شهرهای مختلف آورده است.
دیگر مطالب مندرج در این نشریه این‌گونه است:
1ـ برگزاری روز جهان معلولین در کشورهای مختلف
2ـ درگذشت قهرمان ورزشی ناشنوا در کشتی به نام سابق حسین‌پور
3ـ نشریات و کتاب‌های رسیده
4ـ برخی از مدیران مراکز آموزش استثنایی به جای مدیریت حکومت می‌کنند.
5ـ گزارشی از کانون ناشنوایان اصفهان
6ـ ناشنوایان موفق را بشناسیم
(دفتر فرهنگ معلولین)  
تاریخ ثبت در بانک 30 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر