ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
21 pb-7081  افق اندیشه  کاغذی  شیدا شهیدی  فارسی  عمومی  www.incd.ir  1 تیر 1395 
22 pb-7082  پیک نشاط، خبرنامه طرح ورزش موسسه توانبخشی ولیعصر (عج)  کاغذی    فارسی  عمومی  www.vrf.ir  1 تیر 1395 
23 pb-7083  پیک معلولین  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
24 pb-7084  سیپده آفرین  کاغذی  محمد عبداللهیان  فارسی  عمومی  www.maaref.ir  1 تیر 1395 
25 pb-7085  علم و فرهنگ  کاغذی  مریم بهرامی  فارسی  عمومی  www.elmofarhangbraille.com  1 تیر 1395 
26 pb-7086  تلاش سبز  کاغذی  غلامرضا احمدی  فارسی  عمومی  www.radkaraj.com  1 تیر 1395 
27 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
28 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
29 pb-11285  روزنامه ایران- صفحه توانش  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    1 آذر 1395 
30 pb-16786  حریم امام  کاغذی  علی جوادی راد  فارسی  عمومی    20 شهریور 1396 
31 pb-17855  همدم شماره 25  کاغذی  زهرا حجت  فارسی  عمومی  www.hamdam.org  18 دی 1396 
32 pb-22554  توان یاب شماره 67  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  28 آبان 1397 
33 pb-22570  پیک ناشنوا (سال اول، شماره 1)  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی    28 آبان 1397 
34 pb-21526  آوای اتیسم  کاغذی  یوسف شفقتی  فارسی  داخلی  www.irautism.org  1 مهر 1397 
35 pb-22218  فصلنامه انجمن مهندسی توانبخشی  کاغذی  علیرضا محمد شیرازی  فارسی  عمومی    6 آبان 1397 
36 pb-22574  امید روشندلان (هفته نامه)  کاغذی  جلیل نصیری مقدم  فارسی  عمومی    29 آبان 1397 
37 pb-22954  توان یاب شماره 69  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.tavanyab.ir  11 دی 1397 
38 pb-22955  رایحه 131 - ویژه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
39 pb-22956  پیام ام اس  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
40 pb-23270  آوای رسا شماره 88  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    18 دی 1397 

صفحه 2 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 21, پايان 40