کد pb-22554  
عنوان توان یاب شماره 67  
مدیر مسئول قاسم صالح خو  
سردبیر مریم رسولیان  
گروه تحریریه هاله باستانی  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
وابسته به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  
گرايش فرهنگی، توانبخشی، اجتماعی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی تهران، شهرک غرب (قدس)، فاز 2، خ هرمزان، خ پیروزان جنوبی، پ 74  
تلفن 021-88076326  
وب سایت www.raad-charity.org  
پست الکترونیکی info@raad-charity.org  
توضیحات شماره 67 (سال نوزدهم، بهار 1397) دارای این مباحث و مطالب است:  
تاریخ ثبت در بانک 28 آبان 1397  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر