کد pb-17855  
عنوان همدم شماره 25  
مدیر مسئول زهرا حجت  
سردبیر علیرضا سپاهی لائین  
گروه تحریریه مژگان همایونی  
گروه تحریریه صدیقه بختیاری  
گروه تحریریه عباسعلی سپاهی یونسی  
گروه تحریریه اعظم منعمی زاده  
گروه تحریریه محبوبه همایونی  
گروه تحریریه دکتر شمیسا  
نوع کاغذی  
صاحب امتیاز موسسه خیریه توانبخشی همدم - فتح المبین  
وابسته به موسسه خیریه توانبخشی همدم - فتح المبین  
گرايش فرهنگی، هنری، آموزشی، اطلاع رسانی  
زبان فارسی  
دامنه انتشار عمومی  
نشانی مشهد، خیام شمالی، خیابان عبدالمطلب، عبدالمطلب 58 - موسسه خیریه توانبخشی همدم - فتح المبین  
تلفن 37111764 - 37111755 (051)  
شماره همراه 6262 125 0935  
وب سایت www.hamdam.org  
تاریخ ثبت در بانک 18 دی 1396  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر