ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
41 pb-23271  آوای رسا شماره 90  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    19 دی 1397 
42 pb-23311  آوای رسا شماره 94  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    23 دی 1397 
43 pb-23314  بچه‌های آسمان شماره 2  کاغذی    فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  23 دی 1397 
44 pb-23327  آوای خاموشان شماره 1  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  24 دی 1397 
45 pb-23414  پیام ناشنوا  کاغذی    فارسی  داخلی    30 دی 1397 
46 pb-23429  پیک سالمند  کاغذی  قاسم قادری ورکانی  فارسی  عمومی    4 بهمن 1397 
47 pb-23517  ماهنامه کهریزک  کاغذی  حسن احمدی  فارسی  عمومی    9 بهمن 1397 
48 pb-23554  توان یاب شماره 70  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  24 بهمن 1397 
49 pb-23742  توان یاب شماره 63  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  31 اردیبهشت 1398 
50 pb-23743  توان یاب شماره 71  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  1 خرداد 1398 
51 pb-23804  آوای خاموشان شماره 3  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  17 تیر 1398 
52 pb-23915  ماهنامه توان شهر، شماره 4  کاغذی  مجید خرمی  فارسی  عمومی  www.shahraraonline.IR  24 تیر 1398 
53 pb-23917  نشریه معلولیت بینایی  کاغذی    فارسی  عمومی    25 تیر 1398 
54 pb-24017  ماهنامه توان شهر، شماره 3  کاغذی  مجید خرمی  فارسی  عمومی  www.shahraraonline.IR  1 مرداد 1398 
55 pb-24019  ماهنامه توان شهر، شماره 2  کاغذی  مجید خرمی    عمومی  www.shahraraonline.IR  1 مرداد 1398 
56 pb-24021  توان شهر  کاغذی  مجید خرمی  فارسی  عمومی  www.shahraraonline.IR  1 مرداد 1398 
57 pb-24022  همسایه، شماره 9  کاغذی    فارسی  عمومی    1 مرداد 1398 
58 pb-24912  ویژه نامه پنجمین همایش آفتاب مهربانی  کاغذی  جواد نخی  فارسی  عمومی    10 دی 1398 
59 pb-27206  توان یاب شماره 72  کاغذی ، الکترونیک  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  10 اردیبهشت 1399 
60 pb-27208  توان یاب شماره 73   کاغذی ، الکترونیک  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  10 اردیبهشت 1399 

صفحه 3 از 5, نمايش 20 رکورد از 88 رکورد, شروع 41, پايان 60