ردیف کد عنوان نوع نویسنده نشریه زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
61 sr-797  نقش خیرین در ساخت و ساز فضاهای آموزشی استثنایی (مصاحبه)      تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
62 sr-798  معرفی کتاب؛ اختلالات زبان و گفتار در کودکان / درمان اختلالات دیکته نویسی   الکترونیک ، کاغذی    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
63 sr-799  نیکوکاران همراه: غلارمضا مردانی آذری  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی  خیرین  17 اسفند 1394 
64 sr-800  معرفی کتاب؛ کودک استثنایی در کلاس عادی  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
65 sr-801  چکیده پایان نامه: بررسی و مقایسه نگرش عاطفی مادران کودکان ناشنوا و کم توان ذهنی نسبت به فرزندان معلولشان در مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی 71 - 1370  کاغذی ، الکترونیک  مجید قدمی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
66 sr-802  پرورش مهارت های زبانی دانش آموزان کم توان ذهنی در کتاب های جدید التألیف  کاغذی ، الکترونیک  عفت قیومی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
67 sr-803  تشخیص و مداخله بهنگام  کاغذی ، الکترونیک  صمد ساعی منش  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
68 sr-804  بررسی و مقایسه ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی والدین کودکان در خود فرومانده (اتیسم) و والدین کودکان عادی  کاغذی ، الکترونیک  باقر غباری بناب ، شادی وحدتی تربتی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
69 sr-805  رفتار اجتماعی و عاطفی در کودکان با ناتوانیهای یادگیری (3)  کاغذی ، الکترونیک  دکتر لرنر  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
70 sr-806  فشار روانی و والدین کودکان معلول  کاغذی ، الکترونیک  مریم سیف نراقی ، عزت الله نادری  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
71 sr-807  افزایش مهارتهای شناختی نابینایان  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
72 sr-808  نقش فیزیوتراپی در آموزشگاههای استثنایی (فیزیوتراپی به زبان ساده)  کاغذی ، الکترونیک  محمدتقی صیادی ، حمید ناجی ، محمدحسن زنجانچی ، منیژه پویا  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
73 sr-809  نارساخوانی و تدریس به دانش آموزان نارساخوان در کلاسهای عادی  کاغذی ، الکترونیک  عبادالله حسن پور هشتایجانی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
74 sr-810  بررسی و تعیین معیارها و استانداردهای فضاهای آموزشی و غیرآموزشی مربوط به معلولان جسمی - حرکتی (4)  کاغذی ، الکترونیک  هوشنگ امیری ابیانه ، منوچهر علی یار زنجانی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
75 sr-811  آموزش ناشنوایان در موسسات عادی آموزشی  کاغذی ، الکترونیک  خسرو گیتی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
76 sr-812  روشهای آرامش دهی برای معلمان دانش آموزان استثنایی  کاغذی ، الکترونیک  حمیده مقدسی  تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
77 sr-813  معرفی پایگاه اطلاع رسانی در شبکه جهانی رایانه ها (اینترنت)  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
78 sr-814  معرفی کتاب/ درخت کوچولو (داستانی برای کودکان دارای مشکلات جسمانی و پزشکی)  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی      17 اسفند 1394 
79 sr-815  برابرسازی فرصت های آموزشی برای نابینایان  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 
80 sr-816  برنامه غنی سازی ابزاری برای فراگیران نابینا  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    17 اسفند 1394 

صفحه 4 از 172, نمايش 20 رکورد از 3421 رکورد, شروع 61, پايان 80