ردیف کد عنوان نوع نویسنده نشریه زبان موضوع تاریخ ثبت در بانک
141 sr-888  مرکز تربیت مبلّغ ناشنوایان  کاغذی ، الکترونیک    تعلیم و تربیت استثنایی  فارسی    18 اسفند 1394 
142 sr-889  تربیت مبلغ برای ناشنوایان: مصاحبه با روحانیون فعال زبان اشاره  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه      18 اسفند 1394 
143 sr-890  تفسیر قرآن ویژه ناشنوایان تهیه شده در کشور اردن  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
144 sr-891  رساله عملیه معلولان بر اساس آرای فقهی آیت الله العظمی سید علی سیستانی مدظله  کاغذی ، الکترونیک  اعظم قاسمی  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
145 sr-892  شیخ زین‌الدین آمدی نابینا: کاشف خط برجسته  کاغذی ، الکترونیک  مصطفی شیروی  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
146 sr-893  روزنامه نگاری معلولین: بررسی موردی حبل‌المتین و خیرالکلام  کاغذی ، الکترونیک  علاء الدین نجف  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
147 sr-894  مولانا و معلولیت  کاغذی ، الکترونیک  محمدعلی سمیعی  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
148 sr-895  رمز و رازهای موفقیت روشندلان، گفت‌وگو با دکتر علی صابری  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
149 sr-896  قوانین و حقوق معلولان ایران، مصاحبه با خیرالله شهبازی  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
150 sr-897  تبلیغ موفق، حضور حجة الاسلام باقریان در دفتر فرهنگ معلولین  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
151 sr-898  ابتکار شعری نابینایان، مصاحبه با خانم صادقی تبار  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
152 sr-899  تأسیس سازمان بهزیستی و تداوم آن  کاغذی ، الکترونیک  علی نوری  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
153 sr-900  اولویت‌های پژوهشی بهزیستی  کاغذی ، الکترونیک  اباذر نصراصفهانی  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
154 sr-901  رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل صَفَدی کارگزار مملوکیان  کاغذی ، الکترونیک  محمد نوری  توان نامه      18 اسفند 1394 
155 sr-902  سازمان بهزیستی در دو مقطع تاریخی: 1359 و 1394 اولین مصاحبه از نخستین رئیس بهزیستی و مقایسه آن با وضعیت کنونی  کاغذی ، الکترونیک  مریم قاسمی ، الهه قاسمی  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
156 sr-903  کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت، تهران- 30 مهر 1393  کاغذی    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
157 sr-904  تجلیل از مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولان به عنوان یکی از کارآفرینان برتر در حوزه معلولان  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
158 sr-905  کنفرانس توانبخشی در آسیب نخاعی      توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
159 sr-906  کنفرانس الهیات و معلولیت  الکترونیک ، کاغذی  حسین روحانی صدر  توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 
160 sr-907  دومین همایش سراسری توانمندی‌های نابینایان و کم‌بینایان  کاغذی ، الکترونیک    توان نامه  فارسی    18 اسفند 1394 

صفحه 8 از 172, نمايش 20 رکورد از 3421 رکورد, شروع 141, پايان 160