ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
1 pb-10459  روشندلان : مجله انجمن ماهنامه نابینایان افغانستان  کاغذی    دیگر زبان ها ، فارسی  عمومی    18 شهریور 1395 
2 pb-11285  روزنامه ایران- صفحه توانش  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    1 آذر 1395 
3 pb-16786  حریم امام  کاغذی  علی جوادی راد  فارسی  عمومی    20 شهریور 1396 
4 pb-17855  همدم شماره 25  کاغذی  زهرا حجت  فارسی  عمومی  www.hamdam.org  18 دی 1396 
5 pb-21526  آوای اتیسم  کاغذی  یوسف شفقتی  فارسی  داخلی  www.irautism.org  1 مهر 1397 
6 pb-22218  فصلنامه انجمن مهندسی توانبخشی  کاغذی  علیرضا محمد شیرازی  فارسی  عمومی    6 آبان 1397 
7 pb-22554  توان یاب شماره 67  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  28 آبان 1397 
8 pb-22570  پیک ناشنوا (سال اول، شماره 1)  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی    28 آبان 1397 
9 pb-22574  امید روشندلان (هفته نامه)  کاغذی  جلیل نصیری مقدم  فارسی  عمومی    29 آبان 1397 
10 pb-22676  اندیشه سپید  کاغذی    فارسی  عمومی    6 آذر 1397 
11 pb-22954  توان یاب شماره 69  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.tavanyab.ir  11 دی 1397 
12 pb-22955  رایحه 131 - ویژه دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن روشندلان جهان اسلام  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
13 pb-22956  پیام ام اس  کاغذی    فارسی  عمومی    11 دی 1397 
14 pb-23270  آوای رسا شماره 88  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    18 دی 1397 
15 pb-23271  آوای رسا شماره 90  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    19 دی 1397 
16 pb-23311  آوای رسا شماره 94  کاغذی  جلیل باقری اتابک  فارسی  عمومی    23 دی 1397 
17 pb-23314  بچه‌های آسمان شماره 2  کاغذی    فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  23 دی 1397 
18 pb-23327  آوای خاموشان شماره 1  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  24 دی 1397 
19 pb-23414  پیام ناشنوا  کاغذی    فارسی  داخلی    30 دی 1397 
20 pb-23429  پیک سالمند  کاغذی  قاسم قادری ورکانی  فارسی  عمومی    4 بهمن 1397 

صفحه 1 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 1, پايان 20