ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
81 pb-7067  شکست سکوت  کاغذی  مهندس محمد سعیدی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
82 pb-7068  آوای نگاه  کاغذی  لیلا اعتماد  فارسی  عمومی  www.isdpf.ir  1 تیر 1395 
83 pb-7069  رفتار حرکتی  کاغذی  دکتر رضا قراخانلو  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
84 pb-7070  بشری  کاغذی  نسرین اطیابی  فارسی  عمومی  www.kamna.ir  1 تیر 1395 
85 pb-7071  سپیدنامه وصال  کاغذی  موسسه نابینایان وصال بنیاد توانگران کارآفرین نور  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
86 pb-7072  شنوایی شناسی  کاغذی  مهین صدایی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
87 pb-7073  آوای رسا  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
88 pb-7074  کاوشگر  کاغذی  دکتر مریم کارگرراضی  فارسی  عمومی  yahoo.com  1 تیر 1395 
89 pb-7075  نیلوفرانه  کاغذی  مهندس محمدرضا سعیدی  فارسی  عمومی  www.citrowcid.org  1 تیر 1395 
90 pb-7076  احیاء  کاغذی  تهمینه یگانه  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
91 pb-7078  بچه‌های آسمان  کاغذی  طیبه صفری  فارسی  عمومی  www.iranautism.ir  1 تیر 1395 
92 pb-7079  انجمن کوچولوهای ایرانی  کاغذی  حمید ابراهیمی  فارسی  عمومی  www.kocholoha.org  1 تیر 1395 
93 pb-7080  نسیم بهشت  کاغذی  بنفشه خاموشیان  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
94 pb-7081  افق اندیشه  کاغذی  شیدا شهیدی  فارسی  عمومی  www.incd.ir  1 تیر 1395 
95 pb-7082  پیک نشاط، خبرنامه طرح ورزش موسسه توانبخشی ولیعصر (عج)  کاغذی    فارسی  عمومی  www.vrf.ir  1 تیر 1395 
96 pb-7083  پیک معلولین  کاغذی  جلیل باقری نیک  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
97 pb-7084  سیپده آفرین  کاغذی  محمد عبداللهیان  فارسی  عمومی  www.maaref.ir  1 تیر 1395 
98 pb-7085  علم و فرهنگ  کاغذی  مریم بهرامی  فارسی  عمومی  www.elmofarhangbraille.com  1 تیر 1395 
99 pb-7086  تلاش سبز  کاغذی  غلامرضا احمدی  فارسی  عمومی  www.radkaraj.com  1 تیر 1395 

صفحه 5 از 5, نمايش 19 رکورد از 99 رکورد, شروع 81, پايان 99