ردیف کد عنوان نوع مدیر مسئول زبان دامنه انتشار وب سایت تاریخ ثبت در بانک
61 pb-29084  آوای اتیسم شماره 5  کاغذی ، الکترونیک  یوسف شفقتی     عمومی  www.irautism.org  29 اردیبهشت 1399 
62 pb-36508  توان شهر  کاغذی ، الکترونیک    فارسی  عمومی    5 مرداد 1399 
63 pb-36662  آوای خاموشان شماره 2  کاغذی  خلیل رحیمی  فارسی  عمومی  www.isfadeaf.com  7 مرداد 1399 
64 pb-38935  توانیاب، شماره 75 و 76  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  20 شهریور 1399 
65 pb-44079  سپیدنامه وصال  کاغذی    فارسی  عمومی    30 آذر 1399 
66 pb-44538  ماهنامه الکترونیکی پیک توانا شماره 7  الکترونیک  محمدرضا هادی‌پور   فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
67 pb-44539  ماهنامه الکترونیکی پیک توانا شماره پنجم، اردیبهشت‌ماه 1398  الکترونیک  محمدرضا هادی‌پور   فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
68 pb-44540  ماهنامه پیک توانا نشریه الکترونیکی، شماره چهارم  الکترونیک  محمدرضا هادی‌پور   فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
69 pb-44541  ماهنامه پیک توانا نشریه الکترونیکی، شماره سوم  الکترونیک  محمدرضا هادی پور  فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
70 pb-44542  ماهنامه پیک توانا نشریه الکترونیکی پیک توانا، شماره دوم  الکترونیک  محمدرضا هادی‌پور   فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
71 pb-44543  ماهنامه الکترونیکی پیک توانا شماره هشتم  الکترونیک  محمدرضا هادی‌پور   فارسی  عمومی    6 اسفند 1399 
72 pb-46303  توان یاب شماره 58  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  23 تیر 1400 
73 pb-46304  توان یاب شماره 62  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  23 تیر 1400 
74 pb-46305  توان یاب شماره 23  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  23 تیر 1400 
75 pb-6796  پیک توانا  کاغذی  محمد رضا هادی پور  فارسی  عمومی  www.irantavana.com  31 خرداد 1395 
76 pb-6802  توانیاب  کاغذی  قاسم صالح خو  فارسی  عمومی  www.raad-charity.org  31 خرداد 1395 
77 pb-6807  توان نامه  کاغذی  علی نوری  فارسی  عمومی  www.handicapcenter.com  31 خرداد 1395 
78 pb-7064  تعلیم و تربیت استثنایی  کاغذی  مجید قدمی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 
79 pb-7065  کودکان استثنایی  کاغذی  مجید قدمی  فارسی  عمومی  www.rie.ir  1 تیر 1395 
80 pb-7066  ایران سپید (روزنامه بریل)  کاغذی  سهیل معینی  فارسی  عمومی    1 تیر 1395 

صفحه 4 از 5, نمايش 20 رکورد از 99 رکورد, شروع 61, پايان 80