ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
1 pr-1848  هومر     نابینا  هنری  انگلیسی    30 فروردین 1395 
2 pr-1852  ایان     فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  انگلیسی    30 فروردین 1395 
3 pr-1860  باپین     نابینا ، ناشنوا  علمی-فرهنگی  انگلیسی    30 فروردین 1395 
4 pr-11392  شفیعا     نابینا  هنری  فارسی    8 دی 1395 
5 pr-9477  دیتون     فقدان حرکتی  ورزشی  انگلیسی    24 تیر 1395 
6 pr-10585  زهرا ابراهیمی     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
7 pr-10593  علیرضا ساعتیان     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
8 pr-10594  حمید لطفی     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 شهریور 1395 
9 pr-10668  آرش قره غورباقی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    2 مهر 1395 
10 pr-10914  سجاد   دهقان  نابینا  ورزشی  فارسی    8 مهر 1395 
11 pr-10930  مسلم خزائی پیرسرابی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    9 مهر 1395 
12 pr-10993  صمد عباسی     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    12 مهر 1395 
13 pr-11445      ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
14 pr-11448  حسین آرون     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
15 pr-11449  ناصر اکبرپور     فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
16 pr-11450  فرزانه عاشوری     ناشنوا  ورزشی  فارسی    28 دی 1395 
17 pr-11960  مهدی آل امین    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی  21 اسفند 1395 
18 pr-13972  اصغر ابراهیم زاده    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  کاردانی رشته موسیقی، دانشگاه واحد 46 تهران  31 خرداد 1396 
19 pr-11570  فریبا احمد زاده    ناشنوا  علمی-فرهنگی ، هنری ، خدماتی   فارسی  دیپلم نقاشی  12 بهمن 1395 
20 pr-11474  پیمان ارزبگی عربانی    فقدان حرکتی  ورزشی  فارسی  کاردانی کامپیوتر  28 دی 1395 

صفحه 1 از 155, نمايش 20 رکورد از 3081 رکورد, شروع 1, پايان 20