ردیف کد نام شهرت وضعیت جسمی نوع فعالیت زبان تحصیلات تاریخ ثبت در بانک
21 pr-1128  محمود بیات    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  کارشناسی گرافیک   18 فروردین 1395 
22 pr-1129  رضا امیری نسب    فقدان حرکتی    فارسی  کارشناسی  18 فروردین 1395 
23 pr-1130  موسی الرضا امین الزارعین    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی ، ورزشی  فارسی  دکتری  18 فروردین 1395 
24 pr-1207  کاظم البرز کوه    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  لسیانس بیمه، مدرک مهندسی  21 فروردین 1395 
25 pr-1212  محمد باوی زاده    فقدان حرکتی  هنری  فارسی  کارشناسی  21 فروردین 1395 
26 pr-1215  عیسی توپا حیدری    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  دیپلم تجربی، طلبه سطح 3 حوزه   21 فروردین 1395 
27 pr-1216  مهسا خان احمدی    ناشنوا  هنری  فارسی  کاردانی گرافیک  21 فروردین 1395 
28 pr-1217  فاطمه حمامی نصرآبادی    فقدان حرکتی  هنری  فارسی    21 فروردین 1395 
29 pr-1218  سید عبدالعلی حسینی    نابینا    فارسی    21 فروردین 1395 
30 pr-1219  بهاره هنرپرور    فقدان حرکتی    فارسی  دکتری شیمی کوانتومی در زمینه شبیه‌سازی و محاسبات کوانتومی بیوسیستم‌ها و طراحی دارو  21 فروردین 1395 
31 pr-1220  مهدی بهرامی راد    کم بینا  هنری  فارسی  کاردانی کامپیوتر  21 فروردین 1395 
32 pr-1274  علی الهی    کم بینا  ورزشی ، هنری  فارسی  دیپلم موسیقی   22 فروردین 1395 
33 pr-1276  سید هادی حسینی      ورزشی  فارسی    22 فروردین 1395 
34 pr-1277  علی اصغر بیگ محمدی      هنری      22 فروردین 1395 
35 pr-1278  لیلا برزمینی    فقدان حرکتی  علمی-فرهنگی  فارسی  کارشناسی ارشد مطالعات منطقه خاورمیانه (شمال آفریقا)   22 فروردین 1395 
36 pr-17989  عباس نوری    نابینا  هنری  فارسی  کلاس هفتم  3 اسفند 1396 
37 pr-1280  دکتر اسماعیل زاده          دکترا  22 فروردین 1395 
38 pr-1281  عباس اسلامی شرار    نابینا  علمی-فرهنگی  فارسی    22 فروردین 1395 
39 pr-1282  فاطمه اربابی    فقدان حرکتی  ورزشی ، هنری  فارسی  کاردانی علوم اجتماعی   22 فروردین 1395 
40 pr-18850  محمد کرمعلی    نابینا  خدماتی   فارسی  ابتدایی  3 اردیبهشت 1397 

صفحه 2 از 245, نمايش 20 رکورد از 4881 رکورد, شروع 21, پايان 40