کد cb-10128  
نام طاهر بلخی  
پیشه و عنوان شاعر و کمان افکن و تیرانداز  
ملیت ایرانی  
سال تولد شمسی  
تاریخ درگذشت شمسی  
نوع معلولیت نابینا  
تاریخ ثبت در بانک 7 شهریور 1395  
فایل پیوست
تصویر