کد cb-10125  
نام ژان گوک  
پیشه و عنوان هواشناس  
ملیت انگلیسی  
سال تولد شمسی  
تاریخ درگذشت شمسی  
نوع معلولیت نابینا  
تاریخ ثبت در بانک 7 شهریور 1395  
فایل پیوست
تصویر