کد cb-10116  
نام احنف بن قیس (ضحاک)  
پیشه و عنوان از افراد معروف صدر اسلام  
ملیت عراقی (کوفی)  
سال تولد شمسی  
تاریخ درگذشت 71قمری  
نوع معلولیت نابینا  
تاریخ ثبت در بانک 7 شهریور 1395  
فایل پیوست
تصویر