کد cb-10115  
نام اثر پراشکفتی (شفیعای اعمی شیرازی)  
پیشه و عنوان شاعر  
ملیت ایرانی (شیرازی)  
سال تولد شمسی  
تاریخ درگذشت بعد از 1125قمری  
نوع معلولیت نابینا  
رشته و تخصص شعر و ادبیات  
آرامگاه شیراز  
متن زندگی نامه اثر پراشکفتی
وی معروف به شفیعای اعمی شیرازی شاعر قرن دوازدهم و دوران شاه سلطان حسین صفوی است که در خردسالی بر اثر آبله نابینا شد. او در سال 1125 زنده بوده است. علی اصغر حکمت رساله ای به زبان فرانسه و در شرح حال این شاعر نابینا نوشته که در اکتبر 1957 و در دهلی نو چاپ شده است.

منبع: دانشوران روشندل (نوشته ناصر باقری بیدهندی)  
تاریخ ثبت در بانک 7 شهریور 1395  
فایل پیوست
تصویر