کد cb-10112  
نام بیرنگ کرمانشاهی (میرزا کریم بیرنگ)  
پیشه و عنوان شاعر  
ملیت ایرانی (کرمانشاهی)  
سال تولد 1280شمسی  
تاریخ درگذشت 1332شمسی  
نوع معلولیت نابینا  
رشته و تخصص شعر و ادبیات  
آرامگاه کرمانشاه  
متن زندگی نامه بیرنگ کرمانشاهی (1280ـ1332هـ.ش.)
میرزاکریم رحیم صفایی فرزند میرزاکریم است. وی در کودکی یک چشم خود را ازدست داد و چشم دیگرش نیز آسیب دید; ولی دیده دلش به یاری وی شتافت و او را در زمره سرایندگان جای داد. مدتی (صفایی) و چندی (سیه روزگار) تخلص می کرده ولی سرانجام (بیرنگ) را بر آن ها ترجیح داده است.

منبع: دانشوران روشندل (نوشته ناصر باقری بیدهندی)  
تاریخ ثبت در بانک 5 شهریور 1395  
فایل پیوست
تصویر