ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
1 cb-10116  احنف بن قیس (ضحاک)  از افراد معروف صدر اسلام   نابینا  عراقی (کوفی)    7 شهریور 1395 
2 cb-10120  خورخه لوئیس  شاعر و نویسنده  نابینا  آرژانتینی    7 شهریور 1395 
3 cb-10123  شوریده شیرازی (حاج محمدتقی فصیح الملک)  شاعر   نابینا  ایرانی (شیرازی)    7 شهریور 1395 
4 cb-10125  ژان گوک  هواشناس  نابینا  انگلیسی    7 شهریور 1395 
5 cb-10127  طاهر ذوالیمین  از درباریان مأمون عباسی  نابینا      7 شهریور 1395 
6 cb-10128  طاهر بلخی  شاعر و کمان افکن و تیرانداز  نابینا  ایرانی    7 شهریور 1395 
7 cb-10130  فاضل بوشهری  ادیب و شاعر  نابینا  بوشهری    7 شهریور 1395 
8 cb-10132  غبار رازی  شاعر و سخنور  نابینا      7 شهریور 1395 
9 cb-10133  عمر و لیث  حاکم خراسان و فارس  کم بینا  ایرانی    7 شهریور 1395 
10 cb-10134  آن مانسفلید سولیوان  نویسنده  نابینا  آمریکایی    7 شهریور 1395 
11 cb-10138  هانیبال    کم بینا      7 شهریور 1395 
12 cb-10145  مهجور کرمانشاهی  شاعر  نابینا  ایرانی (کرمانشاه)    7 شهریور 1395 
13 cb-10150  لیکورگوس  وکیل  نابینا      7 شهریور 1395 
14 cb-10151  لوئی بریل  نویسنده و مخترع خط بریل  نابینا  فرانسوی    7 شهریور 1395 
15 cb-10152  امری شیرازی  نویسنده و سخنور  نابینا  ایرانی (شیرازی)    7 شهریور 1395 
16 cb-10158  مری متلین  هنرپیشه  ناشنوا  آمریکایی    7 شهریور 1395 
17 cb-10159  هلن کلر  معلم و فعال اجتماعی  نابینا ، ناشنوا  آمریکایی    7 شهریور 1395 
18 cb-10160  اولگاسکوروخودورا   شاعر و نویسنده  نابینا ، ناشنوا  اوکراینی    7 شهریور 1395 
19 cb-10161  محمد قاضی  نویسنده مترجم  ناشنوا  ایرانی (مهاباد)    7 شهریور 1395 
20 cb-10163  ویلیام اسوین سن  نقاش  ناشنوا  انگلیسی    7 شهریور 1395 

صفحه 1 از 20, نمايش 20 رکورد از 389 رکورد, شروع 1, پايان 20