ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
1 cb-10138  هانیبال    کم بینا      7 شهریور 1395 
2 cb-10174  فیلیپ فرمانروای مقدونیه    فقدان حرکتی      7 شهریور 1395 
3 cb-10205  سعید بن مسیّب‌    نابینا      8 شهریور 1395 
4 cb-10208  ملامحمدحسن قزوینی    نابینا      8 شهریور 1395 
5 cb-10213  برزگر خالقی، محمدرضا          8 شهریور 1395 
6 cb-10296  ابومقاتل    نابینا      11 شهریور 1395 
7 cb-10299  ابومحمد ضریر     نابینا      12 شهریور 1395 
8 cb-10326  ابن صفار    نابینا  اندلسی  ادبیات   12 شهریور 1395 
9 cb-10327  محمدعلی اردوبادی    نابینا  ایرانی    12 شهریور 1395 
10 cb-10346  سیدحسن استرآبادی    نابینا      14 شهریور 1395 
11 cb-10349  ابراهیم مجاب ضریر    نابینا  عراقی    14 شهریور 1395 
12 cb-10395  ظهیرالدین ضریر اردبیلی    نابینا      14 شهریور 1395 
13 cb-10414  سید علم الهدی فرزند شمس الدین    نابینا      16 شهریور 1395 
14 cb-10441  حسنعلی مضطرب شیرازی    نابینا    شعر و ادبیات  16 شهریور 1395 
15 cb-10442  محمدتقی منجّم    نابینا      16 شهریور 1395 
16 cb-10445  محمد بن احمد رازی    کم بینا      16 شهریور 1395 
17 cb-10451  واعظ اسفدنی قاینی    نابینا      16 شهریور 1395 
18 cb-11503  محمد خدابنده     نابینا      2 بهمن 1395 
19 cb-11528  محمد هاشم خان مظلوم    نابینا    ادبیات  4 بهمن 1395 
20 cb-17852  عاصم بن سلیمان البصری     نابینا    حافظ حدیث  18 دی 1396 

صفحه 1 از 20, نمايش 20 رکورد از 389 رکورد, شروع 1, پايان 20