ردیف کد نام پیشه و عنوان وضعیت جسمی ملیت رشته و تخصص تاریخ ثبت در بانک
1 cb-10222  اخفش اوسط خوارزمی بلخی، ابوالحسن سعید بن مسعده  نحوی ، لغوی و عروضی  کم بینا ، فقدان حرکتی    ادبیات  9 شهریور 1395 
2 cb-11520  ابن ابی الجامع عاملی  شاعر و فقیه شیعی  نابینا    ادبیات  3 بهمن 1395 
3 cb-11521  بتول عباسی (روح انگیز)  موسیقی دان  فقدان حرکتی    هنر  3 بهمن 1395 
4 cb-11518  حسنعلی قصاب شیرازی  شاعر  نابینا    ادبیات  3 بهمن 1395 
5 cb-11519  حسن‌خان طایر شیرازی  شاعر  نابینا    ادبیات  3 بهمن 1395 
6 cb-10396  میرزااشرف شیرازی عامری  از نویسندگان فاضل و شعرای نامور قرن دوازدهم هجری  نابینا    شعر و ادبیات  14 شهریور 1395 
7 cb-10181  آخوند همدانی، ملا ولی الله  عارف و عالم  نابینا  ایرانی (مازندرانی)    8 شهریور 1395 
8 cb-10275  آزاد ، رام سنگه  شاعر فارسی گوی شبه قاره  نابینا    شعر و ادبیات  10 شهریور 1395 
9 cb-23599  آسکلِپیادِس بیتونیایی   Asclepiades of Bithynia      از پزشکان مشهور روم   4 اسفند 1397 
10 cb-23596  آقا رضا   همدانی  فقدان ذهنی    پس از تحصیلات حوزوی به مقام فقاهت و اجتهاد رسید   30 بهمن 1397 
11 cb-10215  آل بحرالعلوم، سیدمحمد بن سید محمدتقی بن سید محمدرضا طباطبائی  فقیه، اصولی و حکیم  نابینا  عراقی  فقه و اصول  9 شهریور 1395 
12 cb-10216  آملی اصفهانی، ابراهیم بن حسین بن محمد حسینی مرعشی  محدث، فقیه، اصولی و متکلم  نابینا    فقه و اصول   9 شهریور 1395 
13 cb-10167  آمونتون گیوم  مهندس و مخترع  ناشنوا  فرانسوی  مکانیک  7 شهریور 1395 
14 cb-10134  آن مانسفلید سولیوان  نویسنده  نابینا  آمریکایی    7 شهریور 1395 
15 cb-23293  آیت الله سید صدر الدین صدر  مرجع تقلید  فقدان حرکتی  لبنانی    22 دی 1397 
16 cb-10298  ابراهیم ابن مسلم ابن هلال ضریر کوفی  از یاران امام حسن عکری (ع)  نابینا      12 شهریور 1395 
17 cb-10295  ابراهیم بن ابی محمود  از راویان ثقه و از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام علی بن موسی  نابینا  خراسانی  حدیث  11 شهریور 1395 
18 cb-10309  ابراهیم بن یزید مکفوف  راوی حدیث  نابینا      12 شهریور 1395 
19 cb-10368  ابراهیم خان فرزند شیخ علی خان زند  شاعر  نابینا      14 شهریور 1395 
20 cb-10349  ابراهیم مجاب ضریر    نابینا  عراقی    14 شهریور 1395 

صفحه 1 از 20, نمايش 20 رکورد از 389 رکورد, شروع 1, پايان 20