کد br-2571  
عنوان اول گزارش دشواریهای دیوان خاقانی بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه‌شناسی، نکته‌های ادبی و هنری  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1381شمسی  
چکیده چهارده جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران - مرکز نابینایان رودکی  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395