کد br-2560  
عنوان اول افسانه‌های هفت گنبد  
نویسنده نظامی گنجه‌ئی‌  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1380شمسی  
چکیده دو جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395