کد br-2548  
عنوان اول رستم‌نامه بازگفته شده از شاهنامه فردوسی‌  
نویسنده ای‌. ام ویلموت باکستون‌  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395