کد br-2547  
عنوان اول دیوان ناصرخسرو  
نویسنده ناصرخسرو قبادیانی  
محل نشر تهران  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1371شمسی  
چکیده نه جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395