کد br-2546  
عنوان اول دیوان خواجه حافظ شیرازی‌  
نویسنده شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395