کد br-2545  
عنوان اول دیوان قاآنی  
نویسنده حبیب الله قاآنی  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1381شمسی  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395