کد br-2544  
عنوان اول دیوان حکیم سنایی غزنوی‌  
نویسنده مجدود بن آدم سنایی غزنوی  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1383شمسی  
چکیده هشت جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395