کد br-2541  
عنوان اول دیوان کامل امیر خسرو دهلوی‌  
نویسنده امیرخسرو دهلوی  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1382شمسی  
چکیده یازده جلد کتاب بریل است  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395