کد br-2537  
عنوان اول جامی  
نویسنده نجیب مایل هروی  
محل چاپ بریل مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی  
سال چاپ بریل 1384شمسی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395