کد br-2535  
عنوان اول بوستان سعدی  
نویسنده مصلح بن عبدالله سعدی  
محل نشر تهران  
تعداد جلد 1  
زبان فارسی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1383شمسی  
چکیده سه جلد کتاب بریل است.  
محل نگهداری کتابخانه ملی ایران  
تاریخ ثبت در بانک 8 اردیبهشت 1395